tirsdag den 9. august 2016

Debat


Curant, Privat hjemmesygeplejePrivatsygepleje, tid til omsorg og pleje for

alle aldersgrupper.


Der er mange forestillinger om hvad

privatsygepleje går ud på, og flere tænker at det er det samme som kommunerne tilbyder.


Men privat sygepleje træder oftest ind der hvor

man som klient ønsker mere eller noget andet end det der tilbydes af det offentlige.


Det kan eksempelvis være:

-  Koordinering af sundhedsindsatser: En klient der ønsker hjælp til at koordinere de mange indsatser og aftaler i  sundhedssystemet. Læge-tider, aftaler på hospitalet, visitation, hjemmepleje osv. Det kan virke uoverskueligt og der kommer vi ind og hjælper med at danne overblik og sikre at man får den hjælp, man har krav på og kommer til de aftaler man har behov for. Vi tager med som bisidder og kan være til stede og yde pleje under hospitalsophold, hvis der er ønske om dette.

 

-  Terminal pleje: Vi er der for de klienter der ønsker at dø i eget hjem og ønsker sammenhængende sygepleje i flere timer af døgnet, eller hele døgnet. Vi hjælper med plejen, med medicin, med madlavning osv. For at få det hele til at fungere, og så I som pårørende kan koncentrere jer om at holde i hånd og være tilstede i den sidste tid, uden at skulle koncentrere jer om bevillinger, medicin og lægesamtaler. Vi har gode erfaringer med et samarbejde med kommunerne i fht. praktisk hjælp, men vi kan også have hele opgaven, så der kommer færrest muligt i hjemmet.

 

-  Demens aflastning: Aflastning af klienter med demensDet kan være et hjem hvor den raske ægtefælle har behov for at komme ud af huset og pleje sine sociale relationer, få handlet, og gået en tur i skoven og lade batterierne op. Det er ikke alle der ønsker at komme på dagcenter og her kan aflastning i kendte omgivelser være den rette løsning. Vi kan være der i alt fra 2 timer, til hele døgnet eller måske tilstedeværelse om natten, så søvnen ikke bliver afbrudt når der er behov for hjælp, når ægtefællen med demens eks. vågner og går omkring.

 

-  Helhedspleje: En klient som er i sommerhus, og ønsker helhedspleje af den samme sygeplejerske, i de timer, hvor der er behov for hjælp. Det kan være at man ønsker en meget høj grad af diskretion og ikke ønsker at få hjælp af det offentlige system.

 

Efter hospitalsophold: Efter en indlæggelse

kan flere ting være uoverskuelige og behovet

for at komme i gang  med hverdagen være

tilstede. Vi hjælper dig i gang med alt fra

mobilisering, rådgivning om smertebehandling,

til madlavning, etablering af privatrengøring m.m.

Du bestemmer selv hvor mange timer hjælpen

skal være der, og hvilke dage du ønsker den.  


Læs mere: www.curantprivat.dk eller ring:

29876090 til Sygeplejerske Pernille Kromann

Sams